มิถุนายน 10, 2023

รีวิวบ้าน

ฤกษ์ลงเสาเอกบ้าน 2566 พิธียกเสาเอก คือพิธีมงคลที่เกิดขึ้นก่อนเริ่มต้นสร้างบ้าน หรืออาคารใด ๆ บางคนอาจเรียกว่าการ ‘ตั้งเสาเอก’ หรือ ‘ลงเสาเอก’
รีวิวบ้านสไตล์ยุโรป นอกจากความเจริญก้าว หน้าทางด้านเทคโนโลยี จะนำมาซึ่งการเปลี่ยนแปลง ในแวดวงต่าง ๆ มากมายแล้ว ยังนำมาซึ่งการประยุกต์
แบบบ้านทรงโมเดิร์น ชั้นเดียว บ้านทรงโมเดิร์นมัก เน้นที่ผลดีใช้สอย ในบ้านเป็นหลัก การออกแบบตามทรงเลขาคณิตก็เลยเข้ามามีหน้าที่อย่างมาก