กรกฎาคม 21, 2024

เดือน: ตุลาคม 2023

ทาวน์โฮม สิริ เพลส โครงการสิริ เพลส พหลโยธิน 52 พัฒนามาโดยบริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) ที่เป็นหนึ่งในผู้นำของตลาดอสังหาริมทรัพย์ไทย